Publicaties

 • Gezondheidsrecht als schakel tussen geneeskunst en rechtspraak

  Medisch Contact October 21, 2001
  De regels in de medische wereld kunnen over het algemeen toegepast zonder dat daarbij juristen moeten worden ingeschakeld. Er zijn echter terreinen waar juridische bijstand onontbeerlijk is.
  mr. H.W.P.B. Taminiau, mr. drs. E.C.M. Wagemakers

 

 • Bent u in Nepal ook dokter?

  Medisch Contact September 2, 2010
  Velen van u hebben met belangstelling en misschien zelfs spanning uitgekeken naar de uitslag van het hoger beroep in onderstaande tuchtzaak. Begrijpelijk, want het maakt nogal wat uit of u altijd, overal en onder alle omstandigheden dokter bent of dat u zich soms aan de eed van Hippocrates mag onttrekken. Bijvoorbeeld op vakantie, als u zich net staat te scheren na een vermoeiende trektocht en er wordt gevraagd te komen kijken bij een patiënte die op haar pols is gevallen, terwijl er mogelijk nog een andere dokter aanwezig is.
  mr. W.P. Rijksen, B.V.M. Crul, mr. H.W.P.B. Taminiau

 

 • Van WAO naar WIA, de betekenis voor de personenschadepraktijk

  Arbeids Integraal March 24, 2005

  we bieden u een heldere uitleg vat de WIA voor arbeidsongeschikte werknemers betekent als bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.
  Mr. H.W.P.B. Taminiau, S.F.H. Jellinghaus, E. Schouten

 

 • Procedurele obstakels voor de zieke werknemer

  Arbeids Integraal Septembre 28, 2007

  Vertrekpunt voor dit artikel is de werknemer aan wie in de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeval is overkomen waardoor hij arbeidsongeschikt is geworden en die voor de gevolgen daarvan verhaal zoekt op zijn werkgever. Wat kan de arbeidsongeschikte werknemer op zijn tocht naar vergoeding van zijn gezondheidsschade in procedureel opzicht zoal tegenkomen? Ons huidig aansprakelijkheidsrecht kent aan de ‘finish’ een volledige vergoeding van de doorwerknemer geleden schade. Omdat de te verdienen “prijs” een hoge is, is de weg naar succes geplaveid met de nodige obstakels. Om in wielertermen te blijven: het is dood of de gladiolen.
  Mr. H.W.P.B. Taminiau, mr. drs. E.C.M. Wagemakers